Ämnesövergripande arbete

Inom mitt undervisningsämne svenska finns otaliga ingångar till textproduktion. När en kollega till mig skulle skriva rapporter i ämnet teknik blev jag tillfrågad att ingå och arbeta ämnesövergripande med honom. Detta var något jag verkligen tyckte skulle bli roligt då jag vurmar lite extra för uppsatsskrivande. Att då få möjlighet att undervisa i metod och uppsatsskrivande för en nionde klass var verkligen en utmaning. Vilken nivå ska man lägga sig på? Vad ska man sovra bort? Vad ska man fokusera på? Frågorna var många till en början, men arbetet blev väldigt lyckat i slutändan. Personligen tror jag det är en stor vinst att eleverna lär sig uppsatsens struktur och begrepp innan de börjar på gymnasiet. Själv hade jag uppskattat det då jag först fick lära mig skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder på universitetet.

Jag och min kollega satte oss ner och gick igenom samhällsvetenskapliga böcker med metodbeskrivningar och kollade lite på olika rapportupplägg från andra lärare. Men det slutade med att vi utformande en egen handledning. Den har du här. Genomgångsmaterial för denna mall hittar du här.

Material

Böckerna vi valde ut till eleverna var Bryman (2011) Samhällsvetenskaplig metod, Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun och Patel och Davidssons (1994) Forskningsmetodikens grunder. Alla elever läste inte alla böcker, för kvantitativa enkäter använde eleverna Bryman och även för kvalitativa intervjuer. För observationer fick de läsa utdrag ur Forskningsmetodikens grunder.

En fördel under arbetet var att vi delade upp klassen i kvalitativa och kvantitativa uppsatser. Jag handledde de mer kvalitativa och min kollega de mer kvalitativa. Vi delade dokumenten via google drive och kunde följa elevernas arbete och göra nedslag i dem under arbetsgång.

Opponering

I slutet av arbetet stundade en opponeringen som vi sambedömde även om betyget på det delmomentet examinerades i svenskämnet. Jag utgick från det centrala innehållets tala, lyssna och samtala och lät delmomentet ingå i att eleverna ska kunna ”[…] leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts” (Skolverket, 2011, s. 226). En liten instruktion hur opponeringsmallen eleverna arbetade efter hittar du här. Genomgångsmaterialet i Powerpointformat finns här.

Är du intresserad av att göra ett liknande ämnesövergripande arbete så hittar du vår pedagogiska planering här. Ett elev exempel på en rapport finns här.

En kort reflektion

Även om jag generellt finner att det ibland kan bli för många ämnesövergripande arbeten på skolor finns det en vinst i detta. Nämligen att visa elever hur olika ämnen hör samman. Det ger dem ett tillfälle att dra paralleller och kopplingar som de annars kanske inte hade gjort. I ämnesövergripande arbeten är det, som i alla arbetsområden, viktigt att lärande målet är tydligt, att det finns en genomtänkt plan och att lärarna har en tydlig bild av vad som ska bedömas. För mig och min kollega nåddes detta mål genom att vi öppet delade materialet och diskuterade den pedagogiska planeringen mycket innan vi startade upp arbetet i klassrummet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s